/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      $1 USD  or more

     

about

שושנה שפתיים | Bocca di Rosa

lyrics

הם קראו לה שושנה-שפתיים
הייתה היא אוהבת, מאוד אוהבת
קראו לה שושנה-שפתיים
היא אהבה מעל הכל

רק הגיעה ברכבת
לתחנה שבכפר סבא
כולם מיד קלטו
זאת לא חוזרת בתשובה

יש אהבה משעמום
יש שבוחרים בה כמקצוע
שושנה-שפתיים לא שם ולא כאן
היא אהבה כדי לשמוח

אך מעטות הפעמים
שהתשוקה בן מספקת
אם לא בדקת שלאהוב
יש לב פנוי, או יש אישה

ובכל יום שעובר
שושנה-שפתיים מושכת אש
מכיוון החתולות,
מהן שמנת היא סחבה

אך נשות הכפר פשוטות הן
לא בדיוק אנציקלופדיה
יש גבול ליעילות
של עלבונות כאסטרטגיה


ידוע שיועץ טוב
מרגיש חכם כמו קוהלת
כי יועץ טוב באמת
לא ניסה ולא טעה

כך רווקה זקנה בכפר
בלי ילדים וגם בלי חשק
התנדבה למשימה
של מתן עצה טובה

את המקורננות אספה
ובמילים חדות דרשה
ש"אהבה אסור לגנוב,
רק עונש יחזיר הסדר הטוב"

הן צעדו לרב-פקד
והלשינו בלי בושה
"לכלבה יותר קליינטים
מלמשביר לצרכן"

באו ארבעה שוטרים
במדים מדוגמים
באו ארבעה שוטרים
במדים ואקדחים

לב רגיש אינו תכונה
שנפוצה אצל שוטרים
אך אותה אל הרכבת
הם מלווים וגם דומעים

בתחנה חיכו כולם
גם הקברן, גם רב-פקד
עם עיניים אדומות
ועם כובעם מורד

לברך את זאת שלרגע,
ומבלי לדרוש דבר
לברך את זאת שלרגע,
הביאה אהבה לכפר

היה שם שלט שחור
ועליו כיתוב לבן
"להתראות, שושנה-שפתיים
האביב עוזב איתך"


חדשות מסקרנות
לא צריכות את העיתון
כמו חץ מקשת הן עפות
ומגיעות לכל מקום

בתחנה שאחריה
הקהל כבר משתגע
בנשיקות וגם פרחים,
תור לשעה הם מבקשים

גם הרב לא מטיל דופי,
בין חופה ל”הגומל”
דורש הוא את קרבת היופי
כשעל הדוכן הוא מתפלל

התורה בארון בית הכנסת
שושנה-שפתיים לא רחוק
כל כפר סבא מתרגשת
אהבה של קודש, אהבה של חול

credits

tags

tags: folk Israel

license

all rights reserved